Tin chi tiết

Thứ ba, 15:03 | 05/11/2013 GMT+7

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

 QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH 

KHU VỰC I


Số: 705/TB - HVCT-HCKVI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

                     Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Về việc nhận đơn phúc khảo điểm thi cao học đợt 1 năm 2013

 

   Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I thông báo về việc tiếp nhận đơn xin phúc khảo kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2013 như sau:

- Thời gian nhận đơn phúc khảo trong giờ hành chính từ ngày 10/6/2013 đến ngày 25/6/2013;

- Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng 306 nhà A5, Ban Quản lý đào tạo Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I, đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

- Lệ phí đăng ký phúc khảo: 100.000 đồng/môn;

- Thời gian công bố kết quả phúc khảo trước ngày 10/7/2013;

- Mẫu đơn phúc khảo lấy tại đây: http://www.hcma1.vn

Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I thông báo để những thí sinh có nguyện vọng chấm phúc khảo bài thi trong kỳ thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2013 được biết./.

 

Nơi nhận:

- Thí sinh dự thi;

- Cổng thông tin đào tạo;

- Lưu: VT, Ban QLĐT

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

 

(Đã ký)

 

PGS. TS Đoàn Minh Huấn

 

Đơn xin chấm phúc khảo bài thi http://www.mediafire.com/download/1vws3a6iawr7sp3/

Nguồn: Ban Quản lý đào tạo

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  34

Hôm nay:  3965

Hôm qua:  5708

Lượt truy cập:  21413