Tin chi tiết

Thứ ba, 15:12 | 05/11/2013 GMT+7

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

   HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

KHU VỰC I

 

Số:997 /TB - HVCT-HCKVI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        

 

        

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2013

----------------------------------------------------

 

Kính gửi: Các đơn vị trong học viện

   Căn cứ Thông báo số 284/TB – BGDĐT ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chỉ tiêu tuyển sinh đăng ký năm 2013 của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I; Căn cứ công văn số 3701/BGD ĐT-KHTC ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2013 để thực hiện đào tạo nhân lực cho tỉnh Bắc Kạn;

   Căn cứ kế hoạch đào tạo của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I. Học viện thông báo kế hoạch thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2013 như sau:

1. Làm thủ tục dự thi: Buổi sáng ngày 30/8/2013

-  7h30: Họp Ban coi thi và phổ biến quy chế thi – P205, A8.

-  9h00: Gọi thí sinh vào phòng thi và phổ biến quy chế thi. Các giấy tờ cần thiết thí sinh mang theo: Giấy chứng minh thư nhân dân, Giấy báo dự thi.

2.  Lịch thi:

-   Buổi chiều ngày 30/8/2013: Thi môn Cơ bản (180 phút)

-   Buổi sáng ngày 31/8/2013: Thi môn Cơ sở (180 phút)

-   Buổi chiều ngày 31/8/2013: Thi môn Tiếng Anh (120 phút)

Giám đốc thông báo cho các đơn vị và các thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2013 biết để thực hiện./.

 Nơi nhận:

- Các Đơn vị trong Học viện;

- Đăng Website Học viện;

- Lưu VT, Ban QLĐT.

GIÁM ĐỐC

         

(Đã ký)

 

Đoàn Minh Huấn

 

 

Nguồn: Ban Quản lý đào tạo

Đăng nhập

Liên kết website

Thống kê

Đang trực tuyến:  33

Hôm nay:  3956

Hôm qua:  5708

Lượt truy cập:  21405